Commissies TC Rijpwetering

Veel leden spannen zich vrijwillig in voor onze vereniging. Diverse commissies zijn samengesteld om allerlei zaken binnen de vereniging te regelen. Zonder de inspanning van deze mensen is het niet mogelijk de vereniging draaiende te houden.

 

 

Het bestuur van T.C. Rijpwetering bestaat uit 7 leden. 

Maandelijks vergadering
Het bestuur vergadert 1 per maand in het clubhuis aan het Hertogspark. 

1x per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden
In november (of  begin december) wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering georganiseerd.