Regels seizoen 2020

De richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus zoals deze nu gelden.

 

Voor het sporten gelden de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten. De KNLTB heeft dat vertaald naar een versie voor de tennis. De gemeente heeft op haar beurt de voor de sport relevante zaken voorgeschreven in de noodverordening. 
Inmiddels is het toegestaan om ook als seniorlid weer te dubbelen. Aan deze verruiming zijn nog steeds strikte regels verbonden. Regels van T.C. Rijpwetering

Algemene regels

 1. Houd 1,5 meter afstand
 2. Er wordt geen gebruik gemaakt van kleedruimtes
 3. Kantine en terras blijven voorlopig gesloten! 
 4. Meenemen van eigen consumpties is verboden

Jeugdleden tot en met 12 jaar

Voor jullie verandert er in principe helemaal niets ten opzichte van de al eerder afgegeven regels. Regels voor jeugdleden.
Toch is er een kleine aanpassing omdat ook de leden van 19 jaar en ouder weer gaan tennissen. Het slot gaat van het hek en het park is dus niet meer gesloten!
Opgelet:
Dit betekent nog steeds dat tennissen voor jullie alleen is toegestaan op de momenten dat er een toezichthouder aanwezig is. Bij onze club betekent dit dat er door de jeugd alleen onder begeleiding van een tennisleraar van I'm Tennis gespeeld kan worden.

Wij vragen de ouders van onze jeugdleden om hier op toe te zien en de jeugdleden hier nogmaals op te wijzen. 

Leden van 19 jaar en ouder 

Tot een volgend bericht gelden de onderstaande regels:

 1. Alleen toegang tot het tennispark als er een online baanreservering is gemaakt
 2. Vrij spelen is toegestaan met maximaal 4 personen per tennisbaan
 3. Spelers moeten vooraf online een tennisbaan reserveren.
 4. Reserveer alleen als je ook daadwerkelijk komt tennissen. Verwijderen van je reservering kan tot 1 uur voor aanvang van je reservering
 5. Spelers die een baan hebben gereserveerd melden zich maximaal 10 minuten tevoren op het park
 6. Spelers die klaar zijn met spelen verlaten het park zo snel mogelijk. Blijf niet hangen!
 7. Behoudens wisselmomenten mogen er dus nooit meer spelers van 19 jaar en ouder op het park aanwezig zijn, dan het maximum wat mogelijk is op basis van de reserveringen.
 8. Een baan kan voor maximaal 1 uur gereserveerd worden. Is er na je tijdsvak geen reservering mag je door blijven spelen. 
 9. Sporters boven 70 jaar en/of uit de bekende risicogroepen schatten zelf in of zij het verantwoord vinden om te gaan tennissen
 10. Rackettrekken is vooralsnog niet toegestaan/mogelijk. 

Deze regels zijn gebaseerd op de van kracht zijnde noodverordening welke ons is opgelegd door de gemeente Kaag en Braassem. 

Overtreding van deze noodverordening kan leiden tot hoge boetes voor de overtreder en nog hogere boetes voor de vereniging. Let wel, deze zullen wij  verhalen op de overtreder!
Bij overtreding van de regels kan er worden overgegaan tot gedwongen sluiting van het park!

Aan deze regels voldoen is dus geen vrijblijvendheid, maar een verplichting!
Alleen dan kunnen we met elkaar optimaal genieten van de nu geboden versoepelingen!

Het algemene doel is nog steeds om het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden. Bedenk daarbij goed dat jij misschien niet ziek wordt van de besmetting, maar een familielid, je tennismaatje, de buurman of wie dan ook dat wel kan worden! De gevolgen daarvan hebben we in de afgelopen maanden genoeg in het nieuws gezien. Het komt allemaal neer op gezond verstand.

Wij willen alle leden dringend vragen hun eigen verantwoordelijkheid hier in te nemen en als nodig anderen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.   

Blijf gezond
Houd afstand
Let een beetje op elkaar

Last but not least
Het hek van ons park staat weer open. Wil je je als je de laatste bent die het park verlaat het hek achter je dichtdoen? Het hek valt vanzelf in het slot maar gaat niet vanzelf dicht. 

Vragen en opmerkingen graag via mail naar het bestuur. 

 

 

Nieuws Overzicht