Baan- en Huisregelementen

Voor het betreden van het tennispark en het bespelen van de tennisbanen van T.C. Rijpwetering zijn regels opgesteld. 

Algemeen

 • Artikel 1   
  Toegang op de banen is uitsluitend voor leden van de TC Rijpwetering en introducés van deze leden (onder begeleiding van het lid zelf) volgens de introducé  regels (zie onder). Toegang tot de banen wordt verkregen met behulp van de KNLTB pas, die het buitenhek opent. Tevens geeft deze pas toegang tot de  kleed-, douche- en toilet ruimtes. Betreding van de baan is dus alleen toegestaan met een TC Rijpwetering- , introducé pas of toestemming van het bestuur.
 • Artikel 2   
  De tennisbanen mogen bespeeld worden van 07:00 tot 23:00 uur. 
  Omdat we over zand ingestrooide kunstgrasbanen beschikken bieden we de de mogelijkheid om buiten het seizoen gebruik te  maken van de tennisbanen. De banen zijn het gehele jaar, dus ook tijdens het winterseizoen geopend. Indien de tennisbanen besneeuwd en bevroren zijn is spelen niet toegestaan. 
  De verlichting mag alleen ontstoken worden als de banen ook daadwerkelijk bespeeld worden. De verlichting vind je bij binnenkomst in de hal, direct rechts). Vergeet niet de verlichting zelf weer uit te zetten als je klaar bent met spelen. 
 • Artikel 3   
  Het dragen van correcte tenniskleding en echte tennisschoenen is verplicht.
 • Artikel 4   
  Ook in geval van tennislessen moet worden voldaan aan artikel 1 (zie boven)
 • Artikel 5   
  Voordat je het clubgebouw weer betreedt, verzoeken wij je om even jouw voeten te vegen op de borstels en matten die voor de toegangshekken van  de  banen en de kantine liggen.
 • Artikel 6   
  Men dient zich op de tennisbanen en ook elders op het park zodanig te gedragen dat men voor anderen geen onnodige overlast veroorzaakt.
 • Artikel 7   
  Per tennisbaan mag met maximaal zes (6) tennisballen worden gespeeld. Deze regel geldt niet voor de tennisleraren.
 • Artikel 8   
  Deponeer al het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Artikel 9   
  Werp geen boze blikken en/of maak geen op- en/of aanmerkingen als onze groundsmen de banen verzorgen. Het onderhoud van de tennisbanen is van het grootste belang voor jouw speelplezier.

Een tennisbaan reserveren
Sinds 1999 gebruikt T.C. Rijpwetering voor het reserveren (‘afhangen’) van een tennisbaan een computer. Sinds maart 2018 is het oude computersysteem vervangen door een nieuwe, veel modernere en gebruikersvriendelijkere versie.
Hoe werkt dit systeem?
Haal je pas door de kaartlezer met de magneetstrook naar links. Haal vervolgens eerst de overige pas(sen) door de kaartlezer alvorens 'baanoverzicht' of 'eerste vrije baan' te kiezen. In het scherm ‘baanoverzicht’ worden alle beschikbare banen aangeboden. Maak een keuze en druk vervolgens op de betreffende baan en bevestig je keuze. Je bent verplicht op deze manier een baan te reserveren. Dus niet zomaar gaan tennissen als de banen toch vrij zijn, je loopt dan het gevaar van de baan te worden verwijderd door andere leden.

Er zijn op het tennispark altijd wel leden aanwezig die willen uitleggen hoe het afhangsysteem werkt, dus schroom niet dit te vragen. Er kan alleen een baan gereserveerd worden als alle medespelers aanwezig zijn op het park. Indien van deze regel misbruik gemaakt wordt kun je van de baan worden verwijderd. De speeltijd voor enkelspel (en met drie spelers) is 30 minuten. Bij dubbelspel mag er 45 minuten gespeeld worden. De computer deelt automatisch de juiste speeltijd in. Speciale reserveringen voor training, competitie, toernooien enz. worden vooraf in de computer ingevoerd.

Jeugdleden kunnen dagelijks tot 19.00 uur afhangen. Ben je veertien jaar of ouder dan kan je tot 20.30 afhangen. Ook deze tijden zijn aangegeven in de computer. Een jeugdlid kan op andere tijden dus geen gebruik maken van zijn/haar pasje.

Introduceren:  Indien je met iemand wilt gaan tennissen die geen lid is van onze vereniging, kunt je deze persoon introduceren. Tijdens het afhangen op het afhangsysteem haal je voor een tweede keer je ledenpas door de lezer. Op het scherm verschijnt de vermelding van introducee. Wanneer je met z'n vieren speelt (2 introducees) moet eerst het 1e lid zijn introducee regelen en daarna het 2e lid zijn introducee. Beide introducees worden handmatig per lid gefactureerd na verloop van een maand.

Het uitlenen van een speelpas aan een persoon die geen lid is van onze vereniging is streng verboden. Overtreding van deze regel kan tot een schorsing van het lidmaatschap leiden.