Geschiedenis TC Rijpwetering

Op 10 juli 1979 werd Sportvereniging Salvo opgericht, bestaande uit een volleybalclub en een tennisclub.

Tien jaar later, op 14 juli 1989 heeft de tennisclub zich afgescheiden van de volleybalvereniging en zich onder de naam TC Rijpwetering verder ontwikkeld tot de bloeiende vereniging zoals we die nu kennen. De volleybalvereniging Salvo is helaas in 2012 opgeheven. Ledenaantal te klein.

Bij de oprichting van de tennisclub zijn we begonnen met 3 Mateco tennisbanen. In eerste instantie waren deze onverlicht maar al na een aantal jaren werden de tennisbanen omringd door een aantal lichtmasten. We bleven uitbreiden en van het oude handbalveld werden twee tennisbanen gemaakt. Intussen bleef de vereniging maar groeien en ontstond de behoefte aan meer verlichte tennisbanen. Gezien de ligging van ons toenmalige park, pal achter de huizen aan de Blijversweg, kregen we van de gemeente geen toestemming om de andere twee banen te verlichten. Ook over een verdere uitbreiding van ons tennispark viel niet meer te praten. Uiteindelijk is besloten om het gehele tennispark te verhuizen naar het voetbalveld aan de Oud Adeselaan.

In juni 1999 is ons nieuwe park daar geopend. De tennisclub kreeg de beschikking over 6 prachtige, hardcourt, verlichte all-weather tennisbanen, een minitennisbaan met oefenmuur, een mooie kinderspeeltuin en een zeer fraai clubhuis met mooie kleedruimten. Dit alles is omringd door een groot terras en een prachtige beplanting. Inmiddels is het park in 2003 uitgebreid met 2 extra tennisbanen zodat we nu over 8 verlichte tennisbanen beschikken.

Sinds augustus 2012 zijn de oude mateco banen voorzien van een prachtige kunstgras topping.