2e Algemene Ledenvergadering

Update van dit bericht - Maandag 29 november 2021.

Het bestuur roept iedereen op aanwezig te zijn bij de 2e (bijzondere) Algemene Ledenvergadering 2021. Deze vergadering zal on-line gehouden worden. Deelnemen kan door op deze LINK te klikken. 
De vergadering begint om 20.00 uur.

Vrijdag 12 november jongstleden heeft de ledenvergadering over 2021 plaatsgevonden. Hierin heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en de plannen gedeeld voor het komend jaar. 

Stemming tot goedkeuring van een wijziging in de statuten
Op de agenda stond de stemming over het voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement in verband met de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De stemming heeft niet plaatsgevonden omdat er geen 2/3 meerderheid van alle leden aanwezig was bij de vergadering. 
Volgens de (huidige) statuten dient er binnen 3 weken na de gehouden ALV een uitnodiging voor een nieuwe ALV verstuurd te worden aan alle leden. 

Deze nieuwe algemene ledenvergadering heeft slechts één agendapunt: 

Voorstel tot goedkeuring van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. 

Op deze nieuwe ALV is dan slechts 2/3 van de stemmen van de (op dat moment) aanwezige leden vereist om de wijzigingen namens de vereniging goed te keuren. 

Alle leden zijn hiermee uitgenodigd deze bijzondere ALV bij te wonen en hun stem uit te brengen. 

Datum: 8 december 2021 - 20.00 uur
Plaats: Clubhuis T.C. Rijpwetering 

Deze vergadering zal on-line plaatsvinden. Je kunt aanwezig zijn en stemmen via deze LINK

Concept Statuten
Concept Huishoudelijk Reglement

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

Nieuws Overzicht