We gaan padellen!

De kogel is door de kerk!

Beste Tennis- én Padelvrienden,

Op onze Bijzondere Leden Vergadering (BLV) van woensdag 13 september jl. is een ruime meerderheid van de aanwezige leden akkoord gegaan met het voorstel voor de aanleg van 3 padelbanen (op de huidige tennisbaan 7).
Ook zijn de leden akkoord gegaan met de financiële onderbouwing van de plannen, waaronder een lening van 192.000 euro.

De Padelcommissie, bestaande uit de leden Wout van Zeil, Jacco den Hollander, Fred van Ruiten, Leo Jansen en penningmeester Sjoerd Beelen, heeft de plannen op de BLV gepresenteerd waarna er over dit voorstel gestemd is.

Dank aan de Padelcommissie voor het (voor)werk; nu de leden zich hebben uitgesproken gaat het echte werk beginnen!

Voor dit echte werk wordt o.a. een bedrijf ingeschakeld dat gespecialiseerd is in de aanleg van padelbanen. Maar alles wat (verantwoord) door de leden zelf kan worden gedaan drukt de kosten.
Bij deze dus een oproep om je beschikbaar (te blijven) stellen om op vrijwillige basis bij te dragen in het reilen en zeilen en bouwen van de vereniging.

Daar de padelcommissie niet te ver voor de muziek wenste uit te lopen (een ledenvergadering beslist uiteindelijk of plannen wel of niet doorgaan) dient er nu veel ingevuld en gedaan te worden.
De doelstelling is om vóór de zomer 2024 de padelbanen in gebruik te hebben. Een en ander natuurlijk afhankelijk van wat we onderweg nog gaan tegenkomen (denk aan aanvragen voor bouwvergunning/lening, weersomstandigheden etc. etc.).

Komende maanden zullen wij jullie via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de vorderingen van de plannen. Ook zullen we dan meer communiceren over de aan te bieden lidmaatschappen. Tennis - Padel of een combinatie daarvan en de daarbij behorende contributie.

Zoals in de BLV al opgemerkt: wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk die draait op de inzet van vele vrijwilligers. We trachten de contributiekosten zo laag mogelijk te houden, maar wel zodanig dat er een verantwoord en toekomstbestendig financieel fundament onder de vereniging ligt.

Op de website, via deze LINK, vind je de notulen van de BLV van 13 september 2023. 

Je kunt je vrienden gaan bellen, om op Rijpwetering te komen padellen!

Namens het bestuur,

Aad van der Weijden
Voorzitter

 Wat is padel? Kijk deze filmpjes:
Filmpje 1

Filmpje 2

Downloads:

Nieuws Overzicht